VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudiumVěda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
ESF EXCELENCE
menu
OBECNÉ INFORMACE
General Informations
Projekt Project arrow-left 
EXCELENCE 1
Excellent Teams
Vědecko-výzkumné týmy Scientific Research Teams arrow-left 
Garanti odborných týmů Guarantor of the Sp. Teams arrow-left 
Výběrová řízení Recruitment Announcement arrow-left 
Oznámení, výsledky... Notice, results... arrow-left 
Oficiání dokumenty... Official documents... arrow-left 
Oficiální formuláře... Official forms... arrow-left 


EXCELENCE 2
Excelentní vědci
Vědecko-výzkumné týmy Scientific Research Teams arrow-left 
Garanti odborných týmů Guarantor of the Sp. Teams arrow-left 
Výběrová řízení Recruitment Announcement arrow-right 
Oznámení, výsledky... Notice, results... arrow-left 
Oficiální dokumenty... Official documents... arrow-left 
Oficiální formuláře... Official forms... arrow-left 


En  Ru

Operační program Věda pro konkurenceschopnost • Oblast 2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji • Výzva 30 • Kolo 2 • CZ.11.07/2.3.00/30.0039
»EXCELENTNÍ MLADÍ VĚDCI NA VUT V BRNĚ«
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Education for Competitiveness OP • Area 2.3.: Human resources in research and development • Call 30 • Round 2 • CZ.11.07/2.3.00/30.0039
»EXCELLENT YOUNG RESEARCHER AT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY«
Project supported by the European Social Fund and the Czech Republic Budget.

 

    11. 03. 2014:   VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA V RÁMCI PROJEKTU »EXCELENTNÍ VĚDCI« ·
        TÝM "R" · 1. KOLO

Děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně vypsal první kolo výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pracovní pozici postdoktorand odborného týmu pro vědecko-výzkumný tým "R". Pracovní místo je zřizováno v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost »Excelentní mladí vědci na VUT v Brně«, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Zveřejnění výběrového řízení: 11. 03. 2014
Podávání přihlášek do výběrového řízení: Do 30 dnů od jeho zveřejnění (do 10. 04. 2014, 24.00 hod.)
Plné znění inzerátu ve formátu .pdf: Inzerát Recruitment

    05. 03. 2013:   VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA V RÁMCI PROJEKTU »EXCELENTNÍ VĚDCI« ·
        TÝM "J" · 3. KOLO

Děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně vypsal třetí kolo výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pracovní pozici postdoktorand odborného týmu pro vědecko-výzkumný tým "J". Pracovní místo je zřizováno v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost »Excelentní mladí vědci na VUT v Brně«, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Zveřejnění výběrového řízení: 05. 03. 2013
Podávání přihlášek do výběrového řízení: Do 30 dnů od jeho zveřejnění (do 05. 04. 2013)
Plné znění inzerátu ve formátu .pdf: Inzerát Recruitment

    20. 11. 2012:   VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI PROJEKTU »EXCELENTNÍ VĚDCI« ·
        TÝMY "J", "K", "O" a "P" · 2. KOLO

Děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně vypsal druhé kolo výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků na pracovní pozice postdoktorand odborného týmu pro vědecko-výzkumné týmy "J", "K", "O" a "P". Pracovní místa jsou zřizována v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost »Excelentní mladí vědci na VUT v Brně«, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Zveřejnění výběrového řízení: 20. 11. 2012
Podávání přihlášek do výběrového řízení: Do 30 dnů od jeho zveřejnění (do 20. 12. 2012)
Plné znění inzerátu ve formátu .pdf: Inzerát

    20. 11. 2012:   RECRUITMENT ANNOUNCEMENT · PROJECT »EXCELLENT RESEARCHERS« · TEAMS "J", "K", "O" and "P" · ROUND 2

The Dean of the Faculty of Civil Engineering at Brno University of Technology (FCE BUT) has initiated recruitment for a total of four academic staff for the position of Postdoctoral Researcher (Specialist Team Member). The vacancies are available within the Education for Competitiveness Operational Program »Excellent Young Researchers at Brno University of Technology«, which is co-financed by the European Social Fund and the Czech state budget.

Publication of the Recruitment Announcement: 2012-11-20
Deadline for the submission of Applications: Within thirty days of the recruitment announcement(to 2012-12-20)
Recruitment Announcement in .pdf format: Advertisement

    24. 07. 2012:   VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI PROJEKTU »EXCELENTNÍ VĚDCI«

Děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně vypsal výběrové řízení na obsazení osmi míst akademických pracovníků na pracovní pozice postdoktorand odborného týmu. Pracovní místa jsou zřizována v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost »Excelentní mladí vědci na VUT v Brně«, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Zveřejnění výběrového řízení: 24. 07. 2012
Podávání přihlášek do výběrového řízení: Do 30 dnů od jeho zveřejnění (do 23. 08. 2012)
Plné znění inzerátu ve formátu .pdf: Inzerát

    24. 07. 2012:   RECRUITMENT ANNOUNCEMENT (PROJECT: EXCELLENT RESEARCHERS)

The Dean of the Faculty of Civil Engineering at Brno University of Technology (FCE BUT) has initiated recruitment for a total of eight academic staff for the position of Postdoctoral Researcher (Specialist Team Member). The vacancies are available within the Education for Competitiveness Operational Program »Excellent Young Researchers at Brno University of Technology«, which is co-financed by the European Social Fund and the Czech state budget.

Publication of the Recruitment Announcement: 2012-07-24
Deadline for the submission of Applications: Within thirty days of the recruitment announcement(to 23. 08. 2012)
Recruitment Announcement in .pdf format: Advertisement