VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudiumVěda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
ESF EXCELENCE
menu
OBECNÉ INFORMACE
General Informations
Projekt Project arrow-left 
EXCELENCE 1
Excellent Teams
Vědecko-výzkumné týmy Scientific Research Teams arrow-left 
Garanti odborných týmů Guarantor of the Sp. Teams arrow-left 
Výběrová řízení Recruitment Announcement arrow-left 
Oznámení, výsledky... Notice, results... arrow-left 
Oficiání dokumenty... Official documents... arrow-left 
Oficiální formuláře... Official forms... arrow-left 


EXCELENCE 2
Excelentní vědci
Vědecko-výzkumné týmy Scientific Research Teams arrow-left 
Garanti odborných týmů Guarantor of the Sp. Teams arrow-left 
Výběrová řízení Recruitment Announcement arrow-left 
Oznámení, výsledky... Notice, results... arrow-right 
Oficiální dokumenty... Official documents... arrow-left 
Oficiální formuláře... Official forms... arrow-left 


En  Ru

Operační program Věda pro konkurenceschopnost • Oblast 2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji • Výzva 30 • Kolo 2 • CZ.11.07/2.3.00/30.0039
»EXCELENTNÍ MLADÍ VĚDCI NA VUT V BRNĚ«
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Education for Competitiveness OP • Area 2.3.: Human resources in research and development • Call 30 • Round 2 • CZ.11.07/2.3.00/30.0039
»EXCELLENT YOUNG RESEARCHER AT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY«
Project supported by the European Social Fund and the Czech Republic Budget.

 

    25. 09. 2012 · OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ na obsazení pracovních pozic »postdoktorand odborného týmu« · TÝMY: I - P

Ve věci výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků, pracovních pozic »postdoktorand odborného týmu«, rozhodl děkan FAST VUT v Brně, v souladu s doporučením hodnotící komise, takto:

1. Na místa akademických pracovníků, pracovní pozice »postdoktorand odborného týmu«, přijímám tyto uchazeče:

Tým I: Ing. David HORÁK, Ph.D.
Tým L: Ing. Daniel MARTON, Ph.D.
Tým M: Ing. Verionika SOBOTKOVÁ, Ph.D.
Tým N: Ing. Miroslav ČEKON, PhD.

2. Na obsazení míst akademických pracovníků, pracovní pozice »postdoktorand odborného týmu« ve vědecko-výzkumných týmech J, K, O a P, vypíši nové výběrové řízení.

 

    28. 08. 2012 · JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovních pozic »postdoktorand odborného týmu«

V souladu s vnitřními předpisy vyhlašovatele, zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníkem práce, v platném znění, a současně v souladu s  pravidly definovanými projektem »Excelentní mladí vědci na VUT v Brně«, reg. č.  CZ.1.07/2.3.00/30.0039, dotovaného Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jmenoval děkan FAST VUT v Brně dne 28. 08. 2012 hodnotící komisi pro výběrová řízení na obsazení pracovních pozic "postdoktorand odborného týmu" v tomto složení:

* PŘEDSEDA KOMISE
Chairman of the Commission
INSTITUCE
Establishment
ROKY PRAXE
Years of Practice
Hindex (s AC) Hindex (bez AC)
 
1. prof. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc. FAST VUT 27 08 07
 
* ČLENOVÉ KOMISE
Commission Member
       
 
2. prof. Ing. Břetislav TEPLÝ, CSc. FAST VUT 51 03 03
4. Doc. RNDr. Pavel CUDLÍN, CSc. AV ČR 37 11 09
3. Doc. RNDr. Josef DIBLÍK, DrSc. FAST VUT 33 09 05
5. prof. Ing. Zdeněk KALA, Ph.D. FAST VUT 26 11 09
6. doc. RNDr. Pavel ROVNANÍK, Ph.D. FAST VUT 08 05 04
7. doc. Ing. Zbyněk KERŠNER, CSc. FAST VUT 27 04 04

 

    28. 08. 2012 · OZNÁMENÍ POČTU UCHAZEČŮ o pracovní pozice »postdoktorand odborného týmu« · TÝM: A - 2. KOLO

Ke dni 23. 08. 2012 bylo na adresu vyhlašovatele doručeno celkem 15 přihlášek uchazečů o pracovní pozice v jednotlivých vědecko-výzkumných týmech.