VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudiumVěda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
ESF EXCELENCE
menu
OBECNÉ INFORMACE
General Informations
Projekt Project arrow-left 
EXCELENCE 1
Excellent Teams
Vědecko-výzkumné týmy Scientific Research Teams arrow-left 
Garanti odborných týmů Guarantor of the Sp. Teams arrow-right 
Výběrová řízení Recruitment Announcement arrow-left 
Oznámení, výsledky... Notice, results... arrow-left 
Oficiání dokumenty... Official documents... arrow-left 
Oficiální formuláře... Official forms... arrow-left 


EXCELENCE 2
Excelentní vědci
Vědecko-výzkumné týmy Scientific Research Teams arrow-left 
Garanti odborných týmů Guarantor of the Sp. Teams arrow-left 
Výběrová řízení Recruitment Announcement arrow-left 
Oznámení, výsledky... Notice, results... arrow-left 
Oficiální dokumenty... Official documents... arrow-left 
Oficiální formuláře... Official forms... arrow-left 


En  Ru

Operační program Věda pro konkurenceschopnost • Oblast 2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji • Výzva 30 • Kolo 1 • CZ.11.07/2.3.00/30.0005
»PODPORA TVORBY EXCELENTNÍCH TÝMŮ MEZIOBOROVÉHO VÝZKUMU NA VUT V BRNĚ«
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Education for Competitiveness OP • Area 2.3.: Human resources in research and development • Call 30 • Round 1 • CZ.11.07/2.3.00/30.0005
»SUPPORT FOR THE CREATION OF EXCELLENT INTERDISCIPLINARY RESEARCH TEAMS AT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY «
Project supported by the European Social Fund and the Czech Republic Budget.

 

GARANT ODBORNÝCH TÝMŮ · GUARANTORS OF THE SPECIALIST TEAMS

 • Doc. Ing. Aleš KREJČÍ, CSc.
  Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST VUT v Brně
  Institute of Computer Aided Engineering and Computer Science FCE BUT
  Tel.: +420 5 4114 7253
  Mail: krejci.a@fce.vutbr.cz
   

ASISTENTKA GARANTŮ ODBORNÝCH TÝMŮ · ASSISTANT OF THE GUARANTORS OF THE SPECIALIST TEAMS

 • Ing. Jana KOSÍKOVÁ
  Ústav stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně
  Institute of Technology of Building Materials and Components FCE BUT
  Tel.: +420 5 4114 7253
  Mail: kosikova.j@fce.vutbr.cz
   
 • Ing. Pavla OUŘEDNÍKOVÁ
  Zaměstnanecké oddělení děkanátu FAST VUT v Brně
  Personal division FCE BUT
  Tel.: +420 5 4114 7150
  Mail: ourednikova.p@fce.vutbr.cz