VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudiumVěda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
ESF EXCELENCE
menu
OBECNÉ INFORMACE
General Informations
Projekt Project arrow-left 
EXCELENCE 1
Excellent Teams
Vědecko-výzkumné týmy Scientific Research Teams arrow-left 
Garanti odborných týmů Guarantor of the Sp. Teams arrow-left 
Výběrová řízení Recruitment Announcement arrow-left 
Oznámení, výsledky... Notice, results... arrow-right 
Oficiání dokumenty... Official documents... arrow-left 
Oficiální formuláře... Official forms... arrow-left 


EXCELENCE 2
Excelentní vědci
Vědecko-výzkumné týmy Scientific Research Teams arrow-left 
Garanti odborných týmů Guarantor of the Sp. Teams arrow-left 
Výběrová řízení Recruitment Announcement arrow-left 
Oznámení, výsledky... Notice, results... arrow-left 
Oficiální dokumenty... Official documents... arrow-left 
Oficiální formuláře... Official forms... arrow-left 


En  Ru

Operační program Věda pro konkurenceschopnost • Oblast 2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji • Výzva 30 • Kolo 1 • CZ.11.07/2.3.00/30.0005
»PODPORA TVORBY EXCELENTNÍCH TÝMŮ MEZIOBOROVÉHO VÝZKUMU NA VUT V BRNĚ«
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Education for Competitiveness OP • Area 2.3.: Human resources in research and development • Call 30 • Round 1 • CZ.11.07/2.3.00/30.0005
»SUPPORT FOR THE CREATION OF EXCELLENT INTERDISCIPLINARY RESEARCH TEAMS AT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY «
Project supported by the European Social Fund and the Czech Republic Budget.

 

    30. 09. 2012 · OZNÁMENÍ POČTU UCHAZEČŮ o pracovní pozice »postdoktorand odborného týmu« · TÝM: G - 2. KOLO

Ke dni 27. 09. 2012 bylo na adresu vyhlašovatele doručeno 6 přihlášek do 2. kola výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ve vědecko-výzkumném týmu »G«. s výzkumným zaměřením »Stavební materiály, ochrana betonu«.

 

    27. 08. 2012 · OZNÁMENÍ POČTU UCHAZEČŮ o pracovní pozice »postdoktorand odborného týmu« · TÝM: A - 2. KOLO

Ke dni 23. 08. 2012 nebyla na adresu vyhlašovatele doručena žádná přihláška do 2. kola výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ve vědecko-výzkumném týmu »A«. Na obsazení místa akademického pracovníka, pracovní pozici »postdoktorand odborného týmu A«, s výzkumným zaměřením »Spolehlivost a stochastická nelineární lomová mechanika«, vypíše děkan nové výběrové řízení.

 

    01. 06. 2012 · OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ na obsazení pracovních pozic »postdoktorand odborného týmu« · TÝMY: A - H

Ve věci výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků, pracovních pozic »postdoktorand odborného týmu«, rozhodl děkan FAST VUT v Brně, v souladu s doporučením hodnotící komise, takto:

1. Na místa akademických pracovníků, pracovní pozice »postdoktorand odborného týmu«, přijímám tyto uchazeče:

Tým B: Ing. Jan NOVÁK, Ph.D.
Tým C: Ing. Václav SADÍLEK, Ph.D.
Tým D: Dipl. Ing. Dr. Thomas ZIMMERMANN
Tým E: Ing. František GIRGLE, Ph.D.
Tým F: Mgr. Lukáš KRMÍČEK, Ph.D.
Tým G: Dimitrios VASILAKAKIS, M.Sc., Ph.D.
Tým H: Dipl.Eng. konstantinos SOTIRIADIS, PhD.

2. Na obsazení místa akademického pracovníka, pracovní pozici »postdoktorand odborného týmu A«, s výzkumným zaměřením »Spolehlivost a stochastická nelineární lomová mechanika«, vypíši nové výběrové řízení.

    30. 04. 2012 · OZNÁMENÍ POČTU UCHAZEČŮ o pracovní pozice »postdoktorand odborného týmu« · TÝMY: A - H

Ke dni 28. 04. 2012 bylo na adresu vyhlašovatele doručeno celkem 14 přihlášek uchazečů o pracovní pozice v jednotlivých vědecko-výzkumných týmech.

Počet přihlášek dle odborných týmů:

Tým A: Výzkumné zaměření: Spolehlivost a stochastická nelineární lomová mechanika
  Počet uchazečů: 0
Tým B: Výzkumné zaměření: Numerická a experimentální analýza lomových procesů v kvazikřehkých materiálech
  Počet uchazečů: 1
Tým C: Výzkumné zaměření: Statistické aspekty a spolehlivost pokročilých kompozitních materiálů
  Počet uchazečů: 1
Tým D: Výzkumné zaměření: Model. porušování konstrukcí, optimalizace a analýzy jejich spolehlivosti a životnosti
  Počet uchazečů: 1
Tým E: Výzkumné zaměření: Kompozitní konstrukce (návrh, analýza, experiment, optimalizace)
  Počet uchazečů: 4
Tým F: Výzkumné zaměření: Mechanika hornin
  Počet uchazečů: 1
Tým G: Výzkumné zaměření: Stavební materiály, ochrana betonu
  Počet uchazečů: 2
Tým H: Výzkumné zaměření: Stavební materiály, povrchová ochrana
  Počet uchazečů: 3
Tým X: Výzkumné zaměření: Bez konkretizace odborného týmu uchazečem
  Počet uchazečů: 1

 

    24. 04. 2012 · JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovních pozic »postdoktorand odborného týmu«

V souladu s vnitřními předpisy vyhlašovatele, zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníkem práce, v platném znění, a současně v souladu s  pravidly definovanými projektem »Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT«, reg. č.  CZ.1.07/2.3.00/30.0005, dotovaného Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jmenoval děkan FAST VUT v Brně dne 24. 04. 2012 hodnotící komisi pro výběrová řízení na obsazení pracovních pozic "postdoktorand odborného týmu" v tomto složení:

* PŘEDSEDA KOMISE
Chairman of the Commission
INSTITUCE
Establishment
ROKY PRAXE
Years of Practice
Hindex (s AC) Hindex (bez AC)
 
1. prof. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc. FAST VUT 27 08 07
 
* ČLENOVÉ KOMISE
Commission Member
       
 
2. prof. RNDr. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc. FAST VUT 41 08 06
3. prof. RNDr. Viktor KANICKÝ, DrSc. PřF MU 34 15 13
4. prof. RNDr. Zdeněk KNÉSL, CSc. ÚFM AV ČR 26 09 07
5. prof. Ing. Zdeněk KALA, Ph.D. FAST VUT 26 11 09
6. doc. Ing. Miroslav VOŘECHOVSKÝ, CSc. FAST VUT 10 07 06
7. doc. Ing. Zbyněk KERŠNER, CSc. FAST VUT 27 04 04