English

Dokument č. 8604

NázevMimořádné zasedání VR "per rollam" 19.1.-28.1.2018
PopisZápis z mimořádného zasedání VR "per rollam" , které se konalo 19.1.-28.1.2018
Změněno dne1.2.2018
přiložený souborZ Á P I S. z mimořádného zasedání „ per. Mimořádné zasedání VR FAST formou „per. Členům. Členové VR byli požádáni o vyjádření, zda souhlasí, aby Fakulta stavební tento návrh postoupila na VUT k dalšímu procesnímu řízení v rámci institucionální akreditace.Možnost k vyjádření měli členové VR. Závěr:. Členové vědecké rady Fakulty stavební VUT v Brně většinou hlasů souhlasí s tím,. Prof. Ing. Rostislav. děkan FAST VUT v Brně. Celkový počet členů VR FAST:. 46. Počet záporných hlasů:. 0. ...