English

Dokument č. 8602

NázevVR 4/2017
PopisZápis z 4. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2017, které se konalo 6. 12. 2017
Změněno dne1.2.2018
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2. Jmenovací řízení. 3.. Habilitační řízení – Ing.. 4. 5.. Různé. 1. Zahájení. Čtvrté. Poté děkan předal řízení VR proděkanovi prof. Ing. Drahomíru Novákovi, DrSc.. Schválení zápisu. Zápis z. Předání medaile „SIGNUM EXCELLENTIAE“. Děkan FAST prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. předal. Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. představil členům VR FAST. Proděkan Novák vyzval uch...