English

Dokument č. 8601

NázevVR 3/2017
PopisZápis z 3. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2017. které se konalo 4.10.2017
Změněno dne1.2.2018
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2. Jmenovací řízení. 3.. Habilitační řízení – Ing.. 4. Různé. 1. Zahájení. T. Poté děkan předal řízení VR proděkanovi prof. Ing. Drahomíru Novákovi, DrSc.. Schválení zápisu. Zápis z. Schválení návrhů na zlaté. Při příležitost oslav 17. listopadu se vedení fakulty rozhodlo udělit zlaté, stříbrné a bronzové pamětní medaile FAST. Návrhy kandidátů na zlaté medai...