English

Dokument č. 8532

NázevAS 01/2018
PopisZápis z 1. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, které se konalo 13.12.2017
Změněno dne31.1.2018
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 1. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 13. 12. 2017 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 22 88,0 % 2 1 Studentská komora 15 11 73,3 % 4 Akademický senát FAST VUT celkem 40 33 82,5 % Další účastníci zasedání 7 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 9 odst. 2 Jednacího řádu AS FAST VUT schopný se usná...