English

Dokument č. 8504

NázevAS ustavující
PopisUstavující zasedání AS FAST VUT v Brně, které se konalo 22.11.2017.
Změněno dne27.12.2017
přiložený souborAKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ. VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ. ZÁPIS. z ustavujícího zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 22. 11. 2017. počet členů. přítomno. nepřítomno. omluveno. bez udání dův.. Komora akademických pracovníků. 25. 23. 92,0%. Studentská komora. 15. 14. 93,3%. Akademický senát FAST celkem. 40. 37. 92,5%. Další účastníci zasedání. Další účastníci zasedání:. Ing. Jan Barnat, Ph.D. předseda volební komise FAST,. Mgr. Lenka Krajíčková, tajemnice AS FAST.. ...