English

Dokument č. 8503

NázevAS 30/2017
PopisZápis z 30. zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 25.10.2017
Změněno dne27.12.2017
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 30. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 25. 10. 2017 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 23 92,0 % 2 Studentská komora 14 4 28,6 % 3 7 Akademický senát FAST VUT celkem 39 27 69,2 % 5 7 Další účastníci zasedání 3 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST VU...