English

Dokument č. 8370

NázevAS 28/2017
PopisZápis z 28. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 20. 9. 2017
Změněno dne26.10.2017
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 28. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 20. 9. 2017 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 23 92,0 % 2 Studentská komora 14 11 78,6 % 3 Akademický senát FAST VUT celkem 39 34 87,2 % 5 Další účastníci zasedání 6 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST VUT sc...