English

Dokument č. 8199

NázevVR 2/2017
PopisZápis z 2. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2017, které se konalo dne 21.6.2017.
Změněno dne2.8.2017
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2. Habilitační řízení –. 3.. Habilitační řízení – Ing.. 4. Různé. 1. Zahájení. Druhé. Poté děkan předal řízení VR proděkanovi prof. Ing. Drahomíru Novákovi, DrSc.. Schválení zápisu. Zápis z. TOP 10 publik. Děkan FAST prof.. Na prvních deseti místech se umístili:. Ing. Jan Eliáš, Ph.D.. STM). 1. místo. Doc. RNDr. Lukáš. GTN). Prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.. 3. místo. ...