English

Dokument č. 8084

NázevMimořádné zasedání "per rollam"
PopisZápis z mimořádného zasedání Vědecké rady FAST "per rollam", konaného ve dnech 17. - 26. 5. 2017
Změněno dne1.6.2017
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. ve dnech 17. – 26. 5. 2017. Mimořádné zasedání VR FAST formou „per. Členům VR FAST byl. Členové VR FAST byli požádáni o vyjádření k předloženým návrhům do. Závěr:. Prof. Ing. Rostislav. děkan FAST. V Brně dne. Zapsala: Mgr. Lenka Krajíčková. ...