English

Dokument č. 8025

NázevVR 1/2017
PopisZápis z 1. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2017, které se konalo dne 8.3.2017.
Změněno dne17.5.2017
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2. Habilitační řízení –. 3.. Habilitační řízení – Ing. David Lehký, Ph.D.. 4. Různé. 1. Zahájení. První zasedání. Poté děkan předal řízení VR proděkanovi prof. Ing. Drahomíru Novákovi, DrSc.. Schválení zápisu. Zápis z. Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. představil členům VR FAST. Uchazeč přednesl. Oponenti přednesli své oponentní posudky v tomto pořadí:. ...