English

Dokument č. 7966

NázevAS 24/2017
PopisZápis z 24. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 22.3. 2017
Změněno dne20.4.2017
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 24. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 22. 3. 2017 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 23 92 % 1 1 Studentská komora 12 3 25 % 9 0 Akademický senát FAST VUT celkem 37 26 70, 3 % 10 1 Další účastníci zasedání 6 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST VUT...