English

Dokument č. 7956

NázevMimořádné zasedání "per rollam"
PopisZápis z mimořádného zasedání Vědecké rady FAST "per rollam", konaného ve dnech 3. - 10. 4. 2017
Změněno dne12.4.2017
přiložený souborZ Á P I S. z. Mimořádné zasedání VR FAST formou „per. Členům VR FAST byl. Rovněž jim byl zveřejněn seznam témat. Členové VR FAST byli požádáni o vyjádření k předloženým návrhům do. Závěr:. Prof. Ing. Rostislav Drochytka. děkan FAST. V Brně dne. Zapsala:. ...