English

Dokument č. 7910

NázevAS 23/2017
PopisZápis z 23. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 22. 2. 2017
Změněno dne23.3.2017
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 23. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 22. 2. 2017 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 23 92,0 % 2 0 Studentská komora 13 11 84,6 % 0 2 Akademický senát FAST VUT celkem 38 34 89,5 % 2 2 Další účastníci zasedání 8 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST ...