English

Dokument č. 7826

NázevVR 4/2016
PopisZápis z 4. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2016, konaného dne 7. 12. 2016.
Změněno dne8.2.2017
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. 7. 12. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2. Habilitační řízení – Ing.. 3. Různé. 1. Zahájení. Čtvrté. Na začátku jednání předal děkan prof. Ing. Rostislav. Schválení zápisu. Zápis z. Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. představil členům VR FAST. Uchazeč přednesl. Oponenti přednesli své oponentní posudky v tomto pořadí:. Veřejná pedagogická přednáška na téma:. Přednáška měla velmi dobrou úroveň.. ...