English

Dokument č. 7748

NázevAS 20/2016
PopisZápis z 20. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 16.11. 2016
Změněno dne4.1.2017
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 20. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 16. 11. 2016 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 24 96,0 % 1 0 Studentská komora 15 4 26,6 % 4 7 Akademický senát FAST VUT celkem 40 28 70,0 % 5 7 Další účastníci zasedání 4 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST ...