English

Dokument č. 7717

NázevVR 3/2016
PopisZápis z 3. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2016, konaného dne 19. 10. 2016.
Změněno dne8.12.2016
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. 19. 10. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2. Jmenovací. 3.. Habilitační řízení – Ing.. 4. Různé. 1. Zahájení. Třetí. Poté děkan předal řízení VR proděkanovi prof. Ing. Drahomíru Novákovi, DrSc.. Schválení zápisu. Zápis z. Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. představil členům VR FAST doc. Ing.. Návrh na jmenování profesorem přednesl. Proděkan Novák vyzval uchazeče, aby přednesl přednášku, ve které bude preze...