English

Dokument č. 7514

NázevAS 16/2016
PopisZápis z 16. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 11. 5. 2016
Změněno dne14.6.2016
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 16. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 11. 05. 2016 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 22 88,0 % 3 0 Studentská komora 15 4 26,6 % 1 10 Akademický senát FAST VUT celkem 40 26 65,0 % 4 10 Další účastníci zasedání 5 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAS...