English

Dokument č. 7502

NázevVR 2/2016
PopisZápis z 2. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2016, konaného dne 4. 5. 2016.
Změněno dne6.6.2016
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. 4. 5. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2. Habilitační řízení –. 3.. Habilitační řízení – Ing. Petr Frantík, Ph.D.. Různé. 1. Zahájení. Druhé. Poté děkan předal řízení VR proděkanovi prof. Ing. Drahomíru Novákovi, DrSc.. Schválení zápisu. Zápis z. TOP 10 publik. Děkan FAST prof.. Na prvních deseti místech se umístili:. Prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.. STM). 1. místo. Ing. Lucie Malíková, Ph.D.. ...