English

Dokument č. 7427

NázevAS 14/2016
PopisZápis ze 14. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 16. 3. 2016
Změněno dne6.12.2016
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 14. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 16. 03. 2016 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 22 88 % 3 0 Studentská komora 15 6 40 % 3 6 Akademický senát FAST VUT celkem 40 28 70 % 6 6 Další účastníci zasedání 6 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST VUT sc...