English

Dokument č. 7424

NázevMimořádné zasedání "per rollam"
PopisZápis z mimořádného zasedání Vědecké rady FAST "per rollam", konaného ve dnech 12. - 15. 1. 2016.
Změněno dne19.4.2016
přiložený souborZ Á P I S. z. Mimořádné zasedání VR FAST formou „per. Členům VR FAST byl zaslán. VR FAST tyto dokumenty projednává a následně schvaluje AS FAST. DZ. Členové VR FAST byli požádáni o. Závěr:. Prof. Ing. Rostislav Drochytka. děkan FAST. V Brně dne. Zapsala:. ...