English

Dokument č. 7375

NázevVR 1/2016
PopisZápis z 1. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2016, konaného dne 24. 2. 2016.
Změněno dne18.3.2016
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. 24. 2. 2016. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. Habilitační řízení –. 3. Různé. 1. Zahájení. První zasedání. Poté děkan předal řízení VR proděkanovi prof. Ing. Drahomíru Novákovi, DrSc.. Schválení zápisu. Zápis z. Prodloužení akreditace BSP. Návrh. Závěr:. Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. představil členům VR FAST. Uchazeč přednesl. Oponenti přednesli své oponentní posudky v tomto pořadí:. ...