English

Dokument č. 7333

NázevAS 12/2016
PopisZápis z 12. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 13. 1. 2016
Změněno dne18.2.2016
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 12. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 13. 01. 2016 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 23 92,0 % 2 0 Studentská komora 15 5 33,3 % 5 5 Akademický senát FAST VUT celkem 40 28 70,0 % 7 5 Další účastníci zasedání 6 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST ...