English

Dokument č. 7294

NázevAS 11/2015
PopisZápis z 11. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 9. 12. 2015
Změněno dne18.1.2016
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 11. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 09. 12. 2015 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 21 84 % 4 0 Studentská komora 15 3 20 % 9 3 Akademický senát FAST VUT celkem 40 24 60 % 13 3 Další účastníci zasedání 5 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST VUT s...