English

Dokument č. 7255

NázevMimořádné zasedání "per rollam"
PopisZápis z mimořádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební "per rollam", konaného ve dnech 1. - 9. 12. 2015.
Změněno dne19.4.2016
přiložený souborZ Á P I S. z. Mimořádné zasedání VR FAST formou „per. Členům VR FAST byl zaslán. Členové VR FAST byli požádáni o vyjádření k předloženým návrhům do. Závěr:. Prof. Ing. Rostislav Drochytka. děkan FAST. V Brně dne. Zapsala:. ...