English

Dokument č. 7254

NázevVR 3/2015
PopisZápis ze 3. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2015, konaného dne 14. 10. 2015.
Změněno dne15.12.2015
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. 14. 10. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2. Habilitační řízení –. 3.. Habilitační řízení – Ing.. 4. Různé. 1. Zahájení. Třetí. Schválení zápisu. Zápis z. TOP 10 publikace v impaktovaných časopisech v roce 201. Děkan FAST prof. Drochytka předal dekrety oceněným pracovníkům, kteří se umístili na prvních deseti místech v soutěži o nejproduktivnější pracovníky ve výzkumu a vývoji na FAST VUT v Brně, „TOP 10 pub...