English

Dokument č. 7073

NázevAS 07/2015
PopisZápis ze 7. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 10. 6. 2015
Změněno dne6.12.2016
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS ze 7. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 10. 06. 2015 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 17 68,0 % 7 1 Studentská komora 15 7 46,6 % 1 7 Akademický senát FAST VUT celkem 40 24 60,0 % 8 8 Další účastníci zasedání 5 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST ...