English

Dokument č. 6953

NázevVR 2/2015
PopisZápis z 2. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2015, konaného dne 27. 5. 2015
Změněno dne15.10.2015
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. 27. 5. 2015. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. Habilitační řízení –. 3. Různé. 1. Zahájení. Druhé. Představení členů VR FAST. Děkan prof. Drochytka předal novému členu VR FAST doc. Ing. arch. Janu Hrubému, CSc. jmenovací dekret. Doc. Hrubý byl dodatečně schválen AS FAST 13. 5. 2015.Poté děkan předal řízení VR proděkanovi prof. Ing. Drahomíru Novákovi, DrSc.. Schválení zápisu. Zápis z. ...