English

Dokument č. 6890

NázevMimořádné zasedání "per rollam"
PopisZápis z mimořádného zasedání vědecké rady FAST "per rollam", konaného dne 21.-27.4.2015.
Změněno dne15.5.2015
přiložený souborZ Á P I S. z. Mimořádné zasedání VR FAST formou „per. Členům VR FAST byl zaslán. Členové VR FAST byli požádáni o vyjádření k předloženým návrhům do. Závěr:. Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. MBA. děkan FAST VUT v Brně. V Brně dne. Zapsala: Mgr. Lenka Krajíčková. ...