English

Dokument č. 6889

NázevMimořádné zasedání "per rollam"
PopisZápis z mimořádného zasedání vědecké rady FAST "per rollam", konaného dne 8.-17.4.2015.
Změněno dne15.5.2015
přiložený souborZ Á P I S. z. Mimořádné zasedání VR FAST formou „per. Členům VR FAST byl zaslán. Členové VR FAST byli požádáni o vyjádření k předloženým návrhům do. Závěr:. Prof. Ing. Rostislav Drochytka. děkan FAST. V Brně dne. Zapsala:. ...