English

Dokument č. 6863

NázevAS 04/2015
PopisZápis ze 4. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 18. 3. 2015
Změněno dne6.12.2016
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS ze 4. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 18. 03. 2015 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 24 96 % 1 0 Studentská komora 15 5 33,3 % 2 8 Akademický senát FAST VUT celkem 40 29 72,5 % 3 8 Další účastníci zasedání 8 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST VU...