English

Dokument č. 6794

NázevAS 02/2015
PopisZápis z 2. řádného zasedání nově zvoleného AS FAST VUT v Brně, konaného dne 14. 1. 2015
Změněno dne6.12.2016
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 2. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 14. 01. 2015 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 22 88 % 2 1 Studentská komora 15 12 80 % 2 1 Akademický senát FAST VUT celkem 40 34 85 % 4 2 Další účastníci zasedání 8 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST VUT sc...