English

Dokument č. 6793

NázevVR 1/2015
PopisZápis z 1. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2015, konaného dne 11. 2. 2015.
Změněno dne19.2.2015
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. 11. 2. 2015. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2.. Předávání cen Arnošta Wiesnera. 3.. Habilitační řízení –. 4.. Různé. 1. Zahájení. První zasedání. Poté děkan předal řízení VR proděkanovi prof. Ing. Drahomíru Novákovi, DrSc.. Schválení zápisu. Zápis z. Děkan prof. Drochytka a prof. Nový předali ocenění studentům BSP Architektura pozemních staveb. Studenti byli oceněni 1. – 3. místem v kategorii A, B,...