English

Dokument č. 6703

NázevMimořádné zasedání "per rollam"
PopisZápis z mimořádného zasedání Vědecké rady FAST "per rollam" , konaného dne 7.12.2014.
Změněno dne15.12.2014
přiložený souborZ Á P I S. z. Mimořádné zasedání VR FAST formou „per. Členům VR FAST byl zaslán. Členové VR FAST byli požádáni o vyjádření k předloženým návrhům do. Závěr:. Prof. Ing. Rostislav Drochytka. děkan FAST. V Brně dne. Zapsala:. ...