English

Dokument č. 6691

NázevAS 00/2014
PopisUstavující zasedání nově zvoleného AS FAST VUT v Brně, konaného dne 19. 11. 2014
Změněno dne6.12.2016
přiložený souborAKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ. VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ. ZÁPIS. z ustavujícího. počet členů. přítomno. nepřítomno. omluveno. bez udání. Komora akademických pracovníků. 2. 100. Studentská komora. 15. 14. 93,3%. Akademický senát FAST celkem. 40. 3. Další účastníci zasedání. doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. člen obvodní volební komise akademických pracovníků FAST,. PhDr. Mgr. Dagmar. Mgr. Lenka Krajíčková, tajemnice AS FAST,. Václav. Program jednání. Seznámení s. ...