English

Dokument č. 6567

NázevVR 2/2014
PopisZápis z 2. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2014, konaného dne 15.10.2014.
Změněno dne23.10.2014
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. 15.. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2.. TOP 10 publikace v impak. 3.. Prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, Civil. 4.. Habilitační. 5.. Různé. 1. Zahájení. Druhé. Představení členů VR FAST. Děkan prof. Drochytka předal novým členům VR FAST. Děkan FAST prof. Drochytka předal dekrety oceněným pracovníkům, kteří se umístili na prvních deseti místech v soutěži...