English

Dokument č. 6484

NázevAS 29/2014
PopisZápis z 29. řádného zasedání AS FAST VUT v Brně, konaného dne 4. 6. 2014
Změněno dne19.1.2015
přiložený souborZápis ze zasedání 23.09.2009. AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS z 29. zasedání AS FAST VUT, konaného dne 04. 06. 2014 počet členů přítomno nepřítomno omluveno nepřítomno bez udání dův. Komora akademických pracovníků 25 22 88,0 % 3 Studentská komora 15 13 86,6 % 1 1 Akademický senát FAST VUT celkem 40 35 87,5 % 4 1 Další účastníci zasedání 6 Akademický senát FAST VUT je podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FAST V...