English

Dokument č. 6362

NázevMimořádné zasedání "per rollam"
PopisZápis z mimořádného zasedání "per rollam" Vědecké rady Fakulty stavební , konaného dne 8. 6.2014
Změněno dne9.6.2014
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Z Á P I S z mimořádného zasedání „ per rollam“ Vědecké rady Fakulty stavební, konaného dne 8. 6. 2014 Mimořádné zasedání VR FAST formou „per rollam“ proběhlo 8. 6. 2014 podle článku 3, odst. 1, písmena b Jednacího řádu VR FAST VUT v Brně. Členům VR FAST byl zaslán 27. 5. 2014 seznam témat pro přijímací řízení do DSP oboru Stavební inženýrství pro akademický rok 2014/2015 pro zářijový termín přijímací zkoušky. Členové VR FAST byli požádáni o vyjádř...