English

Dokument č. 6355

NázevVR 1/2014
PopisZápis z 1. řádného zasedání Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2014, konaného dne 30.4.2014.
Změněno dne19.1.2015
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Z Á P I S. z. 30. Přítomni: dle prezenční listiny. Program:. 1.. Zahájení. 2.. Představení členů VR FAST. 3.. Habilitační řízení –. 4.. Habilitační řízení – Ing. Radovan Machotka, Ph.D. 5.. Různé. 1. Zahájení. První zasedání. Děkan prof. Drochytka předal novým členům VR FAST jmenovací dekrety a proděkan prof. Novák každého v krátkosti představil.Poté děkan předal řízení VR proděkanovi prof. Ing. Drahomíru Novákovi, DrSc.. Schválení zápisu. ...