English

Dokument č. 6192

NázevMimořádné zasedání "per rollam"
PopisZápis z mimořádného zasedání "per rollam" Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2014, konaného dne 29.1.2014
Změněno dne31.1.2014
přiložený souborVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Z Á P I S z mimořádného zasedání „ per rollam“ Vědecké rady Fakulty stavební v roce 2014, konaného dne 29. 1. 2014 Mimořádné zasedání VR FAST formou „per rollam“ proběhlo 29. 1. 2014 podle článku 3, odst. 1, písmena b Jednacího řádu VR FAST VUT v Brně. Členům VR FAST byl zaslán 22. 1. 2014 seznam témat pro přijímací řízení do DSP oboru Geodézie a kartografie pro akademický rok 2014/2015. Členové VR FAST byli požádáni o vyjádření k předloženým návr...