English
Letní technická škola na FAST 4. 9. 2019 až 13. 9. 2019 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
Letní technická škola shrnuje základních středoškolské znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí studenty do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 13tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=99
Zveřejněno dne 21.3.2019
 
Řešení příkladů z technické fyziky 23. 9. 2019 až 17. 12. 2019 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=98
Zveřejněno dne 21.3.2019
 
Kurz: Návrhy a realizace balkonů a teras
Zveme Vás na kurz celoživotního vzdělávání Ústavu Technologie, mechanizace a řízení staveb s názvem "Návrhy a realizace balkonů a teras, pokládka velkoformátové dlažby v exteriéru". Cílem kurzu je seznámit Vás s požadavky na návrh a realizaci balkonů, teras a jejich údržby. Současně budou účastníci seznámeni s nejnovějšími trendy vývoje technologií v této oblasti. Součástí kurzu budou prezentovány konkrétní příklady poruch staveb a možné způsoby jejich odstranění.
Termín kurzu: 8.4.2019 (9:00 až 15:00 hod.)
Více informací v příloze.
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.; kovarova.b@fce.vutbr.cz; 5 4114 7968.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 20.3.2019
 
Letní škola pro doktorandy - Litva
Partnerská univerzita Kaunas University of Technology zve doktorské studenty na mezinárodní letní školu, která se koná od 26. do 30. srpna 2019. Program zahrnuje například tyto bloky: vědecké psaní; setkání s editory; od myšlenky k patentu; odpovědnost, interakce a etika ve výzkumu. Podrobný program a další informace v příloze.
Uzávěrka přihlášek 31. 3. 2019 a 15. 5. 2019
Přiložený soubor
URL: https://summerschool.ktu.edu/
Zveřejněno dne 15.3.2019
 
Letní škola v Madridu
Partnerská univerzita Universidad Politécnica de Madrid pořádá letní školu v době of 17. do 26. července 2019. Přihlášky je možné podávat do 12. 4. 2019. Více informací v příloze.
Přiložený soubor
URL: https://blogs.upm.es/decatech/en/courses/
Zveřejněno dne 14.3.2019
 
prof. Alfonso FERNÁNDEZ-CANTELI 18. 3. 2019 10:00 C421 -- pozvánka na přednášku
Ústav stavební mechaniky srdečně zve na přednášku A METHODOLOGY FOR PROBABILISTIC MODELING OF FRACTURE AND FATIGUE FAILURES, kterou s podporou projektu Internacionalizace laskavě přednese expert na pravděpodobnostní popis chování materiálů prof. Alfonso FERNÁNDEZ-CANTELI z University of Oviedo v pondělí dne 18. 3. 2019 v zasedací místnosti STM C421. Níže odkazovaná pozvánka obsahuje podrobnější info.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 14.3.2019
 
Mezinárodní studentská soutěž – Hala roku Akademik
Soutěž Hala roku Akademik je:
- určena pro studenty vysokých škol se stavebním zaměřením (v bakalářském a magisterském studiu),
- zaměřena na stavbu modelů a jejich zatěžovací zkoušky,
- pořádána Fakultou stavební ČVUT v Praze a koná se pod záštitou děkana fakulty a ČKAIT,
- podporována významnými firmami ze stavební oblasti (velmi zajímavé finanční ceny prvním pěti týmům, první
cena je 50 000 Kč, další zajímavou cenou je například pětidenní stáž ve Švédsku).

Soutěž se koná ve čtvrtek 25. dubna 2019 na Fakultě stavební ČVUT, studentské týmy se mohou hlásit do 4. dubna. Doporučujeme ale s přihláškami neváhat, zájem je velký a počet týmů je limitován.

Všechny informace k soutěži, pravidla i přihlášku najdou studenti na microsite: http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/index.html

Přiložený soubor
URL: http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/index.html
Zveřejněno dne 12.3.2019
 
Fotosoutěž - Za hranicemi s VUT
Byla vyhlášena fotosoutěž na téma "Za hranicemi s VUT" a je určena studentům VUT, kteří behem svého studia absolvovali či právě absolvují v zahraničí studijní pobyt, pracovní stáž nebo letní školu. Fotografie lze posílat od 7. 3. do 31. 8. 2019. Více informací viz příloha.
Podělte se s námi o své zážitky, ať už byly k smíchu, k pláči nebo k zamyšlení.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 12.3.2019
 
RP MOST - letní školy
Rozvojový projekt MOST nabízí příspěvek na financování letních škol v EU. Zájemci se mohou hlásit pro bližší informace u paní Ludmily Zelinkové,osobně v A 219 nebo mailem na zelinkova.l@fce.vutbr.cz
Zveřejněno dne 12.3.2019
 
Letní škola ve Vídni
Letní škola ve Vídni na téma Green Building Solutions se koná od 20. července do 11. srpna 2019. Přihlášky lze podávat do 30. 6., v případě žádosti o grant do 22. 4. Více informací viz příloha.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 27.2.2019
 
Letní škola ve Skotsku
Partnerská univerzita University of the West of Scotland pořádá letní školu v době od 15. 7. do 9. 8. 2019. Tématem kurzů je management podniku.
Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 27.2.2019
 
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE OTEVŘENY, 2. 3. AŽ 6. 4. 2019 (6 BLOKŮ, soboty), KURZ CŽV
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2019–2020 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie. Po úspěšném absolvování závěrečného testu kurzu (test z FY-MA), budou studenti přijati bez přijímací zkoušky.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 27.2.2019
 
Workshop na téma "BETON V SOUVISLOSTECH"
Ústav betonových a zděných konstrukcí si dovoluje pozvat studenty na cyklus populárně naučných workshopů BETON V SOUVISLOSTECH, který začíná ve čtvrtek 7. března v 15:30 v E321. Další setkání se budou konat 21. 3., 4. 4. a 18. 4. 2019 v délce trvání cca 60 až 90 minut včetně diskuze.

URL: https://www.fce.vutbr.cz/BZK/Soubory/workshop.pdf
Zveřejněno dne 25.2.2019
 
Kurz BT053 Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov VUT v Brně FAST připravil další kurz celoživotního vzdělávání
BT053 Elektrotechnická zařízení budov. 12. běh osmitýdenního kurzu se bude konat v Praze, začíná 15. 3. 2019, končí 10. 5. 2019.
Veškeré podrobnosti a registrace viz stránky ústavu TZB
Kontaktní osoba Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
URL: https://www.tzb.fce.vutbr.cz/uvodni-informace/bt053-elektrotechnicka-zarizeni-budov-12-beh-praha/
Zveřejněno dne 20.2.2019
 
Výstava: SEDM PODOB BRNA BUDOUCNOSTI
Nejvýše oceněné návrhy ze soutěží organizovaných Kanceláří architekta města Brna.

JAK MAJÍ BRNO PROMĚNIT VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ? CO PRO STEJNÁ MÍSTA NAVRHOVALI RŮZNÍ ARCHITEKTI? JAKÁ SOUTĚŽ NA VÝSLEDKY TEPRVE ČEKÁ?

Odpovědi přináší výstava v Urban centru na více jak sedmdesáti vizualizacích a desítkách fotografií. Pokrývá tak všech sedm architektonických a urbanistických soutěží, které za svou více než dvouletou činnost připravil pro město a jeho části tým městského architekta.

Návštěvníkům se představí návrhy na centrum volného času Nová Bystrouška v Bystrci, Kreativní centrum v ulici Bratislavská a sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Dále výsledky urbanistické soutěže na návrh nové obytné čtvrti Na Kaménkách v Černovicích, mezinárodní ideové soutěže na proměnu areálu brněnského výstaviště a ideové soutěže na proměnu Mendlova náměstí.

Dozví se taky o historii a současnosti areálu tepláren v ulici Špitálka, na proměnu jeho části právě probíhá mezinárodní ideová soutěž.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 13. února od 18 hodin.

Výstava bude přístupná od 14. února do 12. dubna 2019.

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice, Mečová 5
po-pá 10-12 | 13-18 hod.
tel.: 778 520 752
e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz

Vstup volný
Zveřejněno dne 11.2.2019
 
Analýza rizik veřejných vodovodů jako součást provozních řádů - 18.04.2019 a 30.05.2019 - jednodenní kurz celoživotního vzdělávání
Program:
Novely vyhlášek, analýza rizik, metody.
Projekt a softwarová aplikace WaterRisk.
Samostatná práce se softwarem WaterRisk
Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/16/analyza-rizik-verejnych-vodovodu-jako-soucast-provoznich-radu-jednodenni-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 18.1.2019
 
Domovní čistírny odpadních vod - 29.3.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/domovni-cistirny-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod - 8. + 15.3.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům strojních zařízení ČOV a čistírenských technologií. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/zakladni-vypocty-objektu-cistiren-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Stokování a základní výpočty problematiky - 24.-25.4.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/stokovani-a-zakladni-vypocty-problematiky-dvoudenni-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Úprava vody - 21.- 22.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní 2denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/uprava-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Vodárenská čerpadla a čerpací stanice - 11.04.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/vodarenska-cerpadla-a-cerpaci-stanice-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Vodojemy - 04.04.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/11/26/vodojemy-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Odželezování a odmanganování vody - 16.05.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o navazující kurz na téma úprava vody, konkrétně zaměřený na procesy odželezování a odmanganování vody.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/odzelezovani-a-odmanganovani-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010