English
Soutěž o nejzajímavější video Youtube kanálu Koordinuj.cz
Prosíme vyberte na stupně vítězů tři nejzajímavější, nebo pro Vás nejvíce přínosná videa z nabídky natočených videí pro partnery projektu www.koordinuj.cz.

Soutěž bude probíhat do 10.5.2019 a ještě v daný měsíc vyhlásíme vítěze 3 hodnotných cen (Voucher na 1000,-/750,-/500,- na konzumaci nebo ubytování v Chatě Skřítek).
URL: http://koordinuj.cz/soutez/
Zveřejněno dne 22.2.2019
 
ARÉNA - Realizace betonových monolitických staveb
Ústav Technologie, mechanizace a řízení staveb si Vás dovoluje srdečně pozvat na další Arénu věnovanou tématu "Realizace betonových monolitických staveb".

Aréna se bude konat v pondělí 4. 3. 2019 ve 12:30 hodin v posluchárně D 182 Fakulty stavební v Brně, Veveří 331/95. Téma bude prezentováno firmami Scaserv a Cemex. Po skončení budou předány jmenovitě certifikáty o účasti.

Na tuto konkrétní akci je nutné se registrovat přes webportál Koordinuj.cz, v sekci Arény, pod hlavičkou VUT v Brně. Účast je bezplatná.
Přiložený soubor
URL: http://www.koordinuj.cz/areny/areny_vut_brno.html
Zveřejněno dne 22.2.2019
 
CERN - přednáška + nabídka stáží ve Švýcarsku
CERN (praktické a letní stáže)
Máš zájem o praktickou nebo letní stáž v CERNu?
Pak přijď na přednášku, kterou pořádá CERN na Fakultě podnikatelské dne
27. 2. 2019 od 15:00 do 17:00, P384

Krátkodobá stáž
• Země: Švýcarsko (Ženeva)
• Cílová skupina: studenti se zaměřením na aplikovanou fyziku, matematiku, IT, strojního či stavebního inženýrství a další
• Druh pobytu: krátkodobá praktická stáž
• Délka pobytu: 1 - 6 měsíců
• Finance: 1 500 švýcarských franků měsíčně
• Deadline: není stanoven
URL: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999669564258-short-term-internship
Zveřejněno dne 21.2.2019
 
Prezentace oboru REALIZACE STAVEB
Dne 6. 3. 2019 v místnosti A208 od 9:30 do 12:00 proběhne prezentace oboru Realizace staveb a firem zajišťujících odborné praxe. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.
Přiložený soubor
URL: http://tst.fce.vutbr.cz/prezentace-realizace-staveb-c268
Zveřejněno dne 21.2.2019
 
Kurz BT053 Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov VUT v Brně FAST připravil další kurz celoživotního vzdělávání
BT053 Elektrotechnická zařízení budov. 12. běh osmitýdenního kurzu se bude konat v Praze, začíná 15. 3. 2019, končí 10. 5. 2019.
Veškeré podrobnosti a registrace viz stránky ústavu TZB
Kontaktní osoba Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
URL: https://www.tzb.fce.vutbr.cz/uvodni-informace/bt053-elektrotechnicka-zarizeni-budov-12-beh-praha/
Zveřejněno dne 20.2.2019
 
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 2. 3. AŽ 6. 4. 2019 (6 BLOKŮ, soboty), KURZ CŽV
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2019–2020 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie. Po úspěšném absolvování závěrečného testu kurzu (test z FY-MA), budou studenti přijati bez přijímací zkoušky.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 18.2.2019
 
Výstava: SEDM PODOB BRNA BUDOUCNOSTI
Nejvýše oceněné návrhy ze soutěží organizovaných Kanceláří architekta města Brna.

JAK MAJÍ BRNO PROMĚNIT VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ? CO PRO STEJNÁ MÍSTA NAVRHOVALI RŮZNÍ ARCHITEKTI? JAKÁ SOUTĚŽ NA VÝSLEDKY TEPRVE ČEKÁ?

Odpovědi přináší výstava v Urban centru na více jak sedmdesáti vizualizacích a desítkách fotografií. Pokrývá tak všech sedm architektonických a urbanistických soutěží, které za svou více než dvouletou činnost připravil pro město a jeho části tým městského architekta.

Návštěvníkům se představí návrhy na centrum volného času Nová Bystrouška v Bystrci, Kreativní centrum v ulici Bratislavská a sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Dále výsledky urbanistické soutěže na návrh nové obytné čtvrti Na Kaménkách v Černovicích, mezinárodní ideové soutěže na proměnu areálu brněnského výstaviště a ideové soutěže na proměnu Mendlova náměstí.

Dozví se taky o historii a současnosti areálu tepláren v ulici Špitálka, na proměnu jeho části právě probíhá mezinárodní ideová soutěž.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 13. února od 18 hodin.

Výstava bude přístupná od 14. února do 22. března 2019.

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice, Mečová 5
po-pá 10-12 | 13-18 hod.
tel.: 778 520 752
e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz

Vstup volný
Zveřejněno dne 11.2.2019
 
Analýza rizik veřejných vodovodů jako součást provozních řádů - 18.04.2019 a 30.05.2019 - jednodenní kurz celoživotního vzdělávání
Program:
Novely vyhlášek, analýza rizik, metody.
Projekt a softwarová aplikace WaterRisk.
Samostatná práce se softwarem WaterRisk
Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/16/analyza-rizik-verejnych-vodovodu-jako-soucast-provoznich-radu-jednodenni-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 18.1.2019
 
Domovní čistírny odpadních vod - 29.3.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/domovni-cistirny-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod - 8. + 15.3.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům strojních zařízení ČOV a čistírenských technologií. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/zakladni-vypocty-objektu-cistiren-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Stokování a základní výpočty problematiky - 24.-25.4.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/stokovani-a-zakladni-vypocty-problematiky-dvoudenni-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Erasmus+ absolventské stáže
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na Erasmus+ absolventské stáže pro studenty, kteří končí své studium státní závěrečnou zkouškou v lednu 2019.
Přihlášky je možné podávat v intranetu od 9. ledna 2019 a uzávěrka přihlášek je 27. 1. 2019.Součástí přihlášky je již podepsaný plán stáže od zahraniční firmy.
Detailní informace viz příloha
URL: https://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_LLP_informace.asp
Zveřejněno dne 7.1.2019
 
Prodloužení termínu přihlášek Erasmus+ studentské pracovní stáže
Původní termín přihlášek pro VR Erasmus+ studentské pracovní stáže byl prodloužen do 25. 1. 2019. Do tohoto termínu je potřeba přihlášky vyplnit a dodat na na Odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST.
Zveřejněno dne 6.1.2019
 
Erasmus+ stáže pro absolventy
VUT vyhlašuje VR na Erasmus+ stáže pro absolventy. Absolventi na stáže se musí hlásit v době, kdy jsou aktivními studenty. VR se týká stáží s výjezdy od února do září 2019. Vkládání přihlášek bude probíhat od 9. 1. 2019 do 27. 1. 2019.
Přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální
nabídka - Erasmus+).
Zveřejněno dne 6.1.2019
 
Vodárenská čerpadla a čerpací stanice - 11.04.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/vodarenska-cerpadla-a-cerpaci-stanice-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Vodojemy - 04.04.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/11/26/vodojemy-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Odželezování a odmanganování vody - 16.05.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o navazující kurz na téma úprava vody, konkrétně zaměřený na procesy odželezování a odmanganování vody.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/odzelezovani-a-odmanganovani-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Hydraulická analýza vodovodu - využití aplikace Epanet - 21.02.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – hydraulická analýza vodovodní sítě s využitím aplikace Epanet.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/hydraulicka-analyza-vodovodu-vyuziti-aplikace-epanet/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Vodovodní přípojky - 28.02.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/vodovodni-pripojky-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Úprava vody - 21.- 22.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní 2denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/uprava-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Základní výpočty v dopravě vody - 07.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/zakladni-vypocty-v-doprave-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010