English
Informace pro studenty 1. roč. BSP v kombinované formě studia
V přiloženém dokumentu jsou uvedeny informace pro studenty 1. roč. bakalářských studijních programů v kombinované formě studia.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 3.8.2018
 
Termíny zápisů ke studiu 1. ročníků BSP v srpnu a září 2018
V přiloženém dokumentu jsou uvedeny termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia v srpnu a září 2018.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 3.8.2018
 
Letní technická škola na FAST 29. 8. 2018 až 7. 9. 2018 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LTS shrnuje základní středoškolské znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 12tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=88
Zveřejněno dne 1.8.2018
 
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=87
Zveřejněno dne 1.8.2018
 
VÝSTAVA V URBAN CENTRU - SOCHY PRO BRNO
Výsledky veřejných výtvarných soutěží

Koncem roku 2017 se město Brno rozhodlo pokračovat v projektu „Sochy pro Brno“. V centru města tak postupně vzniká galerie 10 soch věnovaných významným osobnostem.
V předchozích několika letech byla již zrealizována čtyři díla, a to socha věnovaná mladému W. A. Mozartovi od Kurta Gebauera, T. A. Edison od Tomáše Medka, J. Skácel od Jiřího Sobotky a funerální socha na čestném urnovém pohřebišti Ústředního hřbitova od Václava Fialy.
Dalšími osobnostmi, které doplní brněnskou venkovní galerii, se stanou - významný barokní představitel jezuitského řádu páter Martin Středa a mezinárodně uznávaný architekt Adolf Loos.
Urban centrum výstavu zahájí výsledky soutěže na ztvárnění pátera Martina Středy, kterého koncem srpna vystřídá pohled na výtvarnou podobu architekta Adolfa Loose.
Při obou instalacích budou výsledky soutěží představeny formou modelů a vizualizací.
____________________________________________________________

…BUDU ŠTÍTEM TOMUTO MĚSTU

Výsledky veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně.

Termín výstavy: 8 / 8 - 24 / 8 / 2018

URBAN CENTRUM BRNO | Stará radnice | Mečová 5 | 602 00 Brno
Tel.: 778 520 752, email: urbancentrum@brno.cz
otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod. | VSTUP VOLNÝ
www.urbancentrum.brno.cz
Zveřejněno dne 27.7.2018
 
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v prezenční formě studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční formě studia naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 2.7.2018
 
Úřední hodiny STO léto 2018
Úřední hodiny na Studijním oddělení Fakulty stavební VUT budou v měsíci červenci a srpnu 2018 probíhat dle přiloženého Pokynu děkana č. 10/2018.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 2.7.2018
 
Zápisy ke studiu dle Pokynu děkana č. 9/2018
Termíny zápisů do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě stavební VUT v Brně pro akad. rok 2018/19 naleznete v přiloženém Pokynu děkana č. 9/2018.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 20.6.2018
 
Termíny zápisů ke studiu 1. ročníků bakalářských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu přijatých uchazečů do 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 14.6.2018
 
7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

Vědy o neživé přírodě.

Humanitní a společenské vědy.


Základní informace:

Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2017–15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.

Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail mezi 25. 5. 2018 až 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).

Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.

Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.

Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).
Přiložený soubor
URL: http://www.academia.cz/studentska-soutez
Zveřejněno dne 25.5.2018
 
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž na změnu kulturního a historického kontextu sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli.

Uzávěrka 1.kola soutěže je 31.srpna 2018.
Podrobné podmínky najdete na www.litomysl.cz, v sekci Podnikatel - výběrová řízení.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 23.4.2018
 
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/04/12/zaklady-cisteni-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/03/26/domovni-cistirny-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010