English
Výzkum Ekonomické efekty přítomnosti studentů v Brně
Obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na výzkumu Ekonomické efekty přítomnosti studentů v Brně. Stejný výzkum byl již zpracováván v letech 2012, 2014 a 2016, letošní rok na ně tedy periodicky navazuje. Jedná se zejména o informace, odkud studenti pocházejí, kde v Brně bydlí, jaké mají k dispozici finance nebo za co nejvíce utrácejí své úspory. Z výzkumů v minulých letech máme velmi užitečná data a informace o studentech, které nám velice pomáhají v dalším rozvoji města či při práci na nové strategii #brno2050.
Dovolujeme si Vás laskavě požádat o vyplnění dotazník:

Dotazník v českém jazyce: https://goo.gl/pjt49U.
Dotazník v anglickém jazyce: https://goo.gl/afzZSC.

V případě dotazů prosím neváhejte kontaktovat Mgr. Romanu Jalůvkovou, specialistku spolupráce s akademickým sektorem, na emailu jaluvkova.romana@brno.cz.

Přiložený soubor
Zveřejněno dne 12.12.2018
 
Mobilitní programy pro studenty - výběrová řízení
Jsou vyhlášená výběrová řízení na Erasmus+ studijní pobyty pro ak. rok 2019/20, pro Erasmus+ pracovní stáže pro letní semestr 2018/19 a pro pobyty Free Movers pro kalendářní rok 2019. Více informací viz web FAST - Studium - Studium v zahraničí. Přihášky jsou v intranetu otevřeny do 3. 1. 2019.
Zveřejněno dne 11.12.2018
 
VÝSTAVA: JEDEME V TOM SPOLU - Plán mobility Brno
CO SE MÁ ZLEPŠIT V BRNĚNSKÉ DOPRAVĚ? JAKÁ JE VIZE MOBILITY 2050? ZNÁTE STRATEGICKÉ CÍLE MĚSTA BRNA V OBLASTI MOBILITY?

SEZNAMTE SE S PLÁNEM MOBILITY.

Na aktuální výstavě v Urban centru se mají návštěvníci možnost seznámit s Plánem mobility města Brna – respektive jeho návrhovou částí a vizí mobility do roku 2050, která byla v září tohoto roku schválena Zastupitelstvem města Brna.

Tomuto strategickému dokumentu je věnovaná podstatná část výstavy. Plán mobility města Brna je dokument postavený na již existujících aktivitách v plánování a rozvoji města se zaměřením na mobilitu – tedy pohyb pěšky, na kole, automobilem, v prostředcích veřejné dopravy či na přepravu zboží, s cílem přispět ke zlepšení kvality života ve městě.

Při přípravě tohoto plánu s vizí až do roku 2050 se město Brno zaměřilo na účast odborné i laické veřejnosti při hledání optimálního řešení a hodnocení výsledků navržených opatření.

PŘIJĎTE, ČTĚTE, DÍVEJTE SE, DISKUTUJTE, NAPIŠTE NÁM!
www.mobilitabrno.cz

Srdečně zveme na výstavu, která se koná od 5. prosince 2018 do 12. ledna 2019.

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice, Mečová 5
po – pá 10-12 | 13-18 hod.
tel.: 778 520 752
e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz

Vstup volný
Zveřejněno dne 1.12.2018
 
prof. Hideo Koide 5. 12. 2018 9:45 C421 -- pozvánka na přednášku
Ústav stavební mechaniky srdečně zve na přednášku "Uniaxial tensile test of using cylindrical concrete specimen", kterou s podporou projektu Internacionalizace laskavě přednese expert na poli unikátních lomových experimentů v oblasti betonu prof. Hideo Koide ve středu dne 5. 12. 2018 v zasedací místnosti STM C421. Níže odkazovaná pozvánka obsahuje podrobnější info.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 29.11.2018
 
Pozvánka - Cena Arnošta Wiesnera 2018
Srdečně vás zveme na slavnostní předávání cen a výstavu vítězných projektů 13. ročníku Ceny Arnošta Wiesnera 2018,ve středu 28. listopadu 2018 v 17:00 hodin. Oceněni budou vítězové soutěže studentských ateliérových prací bakalářského studijního programu „Architektura pozemních staveb“FAST. Akce se bude konat v přednáškové budově Metodického centra moderní architektury NPÚ, areál Vily Stiassni – Brno - Pisárky / vstup z ulice Presslova – u zastávky MHD M. Pujmanové/.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 21.11.2018
 
Doplňující pedagogické studium
Ústav společenských věd Fakulty stavební chce otevřít od února 2019 již 49. běh Doplňujícího pedagogického studia (DPS) pro zájemce o získání učitelské způsobilosti pro výuku odborných předmětů na středních skolách. Je určeno zejména pro studenty naší fakulty, ale přihlásit se mohou i uchazeči odjinud. Podrobné informace o studiu a o způsobu, jak se přihlásit, jsou uvedeny v přiloženém souboru. Termín dodání přihlášek je stanoven nejpozději na úterý 30. 1. 2019.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 21.11.2018
 
Fotosoutěž - Technika je IN
Byl vyhlášen další ročník fotosoutěže na téma "Technika je IN, kdekoliv jsem" - vystihující studenta/tku VUT na zahraničním studijním pobytu, pracovní stáži nebo letní škole.
Do soutěže je možné posílat fotografie do 31. 12. 2018 na e-mail soutez@ro.vutbr.cz
Oficiální vyhlášení výsledků bude na začátku letního semestru 2018/19.
Více informací v příloze
Přiložený soubor
URL: https://www.vutbr.cz/vut/aktuality-f19528/fotosoutez-technika-je-in-kdekoliv-jsem-d178103
Zveřejněno dne 30.10.2018
 
Elektrotechnická zařízení budov - kurz v rámci CŽV
Ústav TZB FAST VUT v Brně pořádá osmitýdenní kurz Elektrotechnická zařízení budov.Toto celoživotní vzdělání je určeno jednak pro pracovníky ve stavební praxi a veřejné správě a též pro studenty v rámci placeného CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských programů. Začátek 30.11.2018, ukončení 1.2.2019. Veškeré podrobnosti a registrace na web stránkách ústavu TZB.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
URL: https://www.tzb.fce.vutbr.cz/uvodni-informace/
Zveřejněno dne 25.10.2018
 
STAVTE S YQ
24. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE
AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ČR ZÁK. Č. 89/2012 A PODLE OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA SR ZÁK. Č. 40/1964

Téma: VĚŽOVÝ DŮM JAKO DOMINANTA RODÍCÍHO SE „UMĚLECKÉHO“ PĚŠÍHO BULVÁRU S KRÁČEJÍCÍ SOCHOU TRIFOTA A ZNÁMOU GALERIÍ CZECH PHOTO CENTRE
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 16.10.2018
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010