English
Gerardo Presbítero Espinosa 2. 11. 2018 10:00 C421 -- pozvánka na přednášku
Ústav stavební mechaniky srdečně zve na přednášku "Bone fatigue fracture prevention by analysis of microdamage with TORATOM", kterou laskavě přednese mexický kolega Gerardo Presbítero Espinosa v pátek dne 2. 11. 2018 v zasedací místnosti STM C421. Níže odkazovaná pozvánka obsahu podrobnější info.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 22.10.2018
 
SEMINÁŘ PRO UCHAZEČE O STUDIUM V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
Ve čtvrtek dne 8. listopadu 2018 se v 13.00 hod. v aule budovy A uskuteční seminář pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech.

Základní informace podá proděkan pro studium doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
Informace, týkající se studijních oborů, přednesou zástupci oborových rad.

Další informace týkající se možnosti využití přístrojového vybavení, případně další spolupráce s Centrem AdMaS, budou podány jeho vedením.

Všichni uchazeči jsou srdečně zváni.

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
Děkan Fakulty stavební VUT
Zveřejněno dne 18.10.2018
 
STAVTE S YQ
24. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE
AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ČR ZÁK. Č. 89/2012 A PODLE OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA SR ZÁK. Č. 40/1964

Téma: VĚŽOVÝ DŮM JAKO DOMINANTA RODÍCÍHO SE „UMĚLECKÉHO“ PĚŠÍHO BULVÁRU S KRÁČEJÍCÍ SOCHOU TRIFOTA A ZNÁMOU GALERIÍ CZECH PHOTO CENTRE
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 16.10.2018
 
STAVEBNÍ ZÁKON A ZMĚNY, KTERÉ PŘINÁŠÍ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 2018
ODBORNÝ GARANT: Ing. Barbora Kovářová, PhD.
ŠKOLITELÉ: Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Karpíšková – absolventka právnické fakulty Masarykovy univerzity, 10 let praxe jako právník stavebního úřadu, praxe v poskytování právní poradenství v oblasti stavebního práva pro jednotlivce i fyzické a právnické osoby, na konci kurzu možnost právní konzultace
TERMÍN KURZU: středa 7.listopadu 2018
DÉLKA KURZU: 6 hodin (09.00-15.00 hod.)
MÍSTO KONÁNÍ: FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno
KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. •kovarova.b@fce.vutbr.cz • 541147968
CENA KURZU: 730 Kč (vč. DPH) pro studenty, 1.100,00 Kč (vč DPH) pro ostatní veřejnost,
V ceně jsou zahrnuty odborné přednášky, osvědčení o absolvování a občerstvení
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 9.10.2018
 
ČEEP Student - STUDENTSKÁ CENA ENVIROS 2017
Studenti se mohou přihlásit se svými diplomovými, bakalářskými nebo semestrálními pracemi, které byly konzultovány v období od 1. 1. 2017 do 30.6. 2017.
Termín přihlášení je do 30. 10. 2018. Zvláštní peněžní odměny přislíbili svým studentům rovněž rektoři ČVUT, VUT, VŠB, TUL a ZCU.
URL: http://www.top-expo.cz/ceep-2017/studentska-kategorie/
Zveřejněno dne 9.10.2018
 
PROBLEMATIKA DŘEVĚNÝCH STAVEB
ŠKOLITELÉ: zástupci společností: OK PYRUS, s.r.o. Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.,
TERMÍN KURZU: 8.11.2018
DÉLKA KURZU: 6 hodin (10.00-16.00 hod.)
MÍSTO KONÁNÍ: FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno
KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. •kovarova.b@fce.vutbr.cz •541147968, mob.730166854
CENA KURZU: 600,00 Kč vč. DPH pro studenty, 850,00 Kč vč. DPH pro ostatní veřejnost,
V ceně jsou zahrnuty odborné přednášky, literatura a občerstvení.

*) Zájemci o kurz prosím kontaktujte Ing. Barboru Kovářovou, Ph.D.; obratem obdržíte závaznou přihlášku na kurz k vyplnění
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 9.10.2018
 
Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející
Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR pro pobyty v USA na akademický rok 2019/20 mají pravidelnou uzávěrku přihlášek 1. listopadu. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 5.10.2018
 
#brno2050 Tvořte s námi město pro příští generace
Jaké bude Brno v roce 2050? Co nás čeká v nejbližších 10 letech? Co město chystá do roku 2020? Máme plán. Přijďte se podívat, co je před námi.

Od 26. září do 30. října 2018 je pro vás v brněnském Urban centru připravena výstava, na které se dozvíte, co se Brně chystá a na jaké projekty se můžete těšit v příštích letech. Čeká vás i bohatý doprovodný program, přijďte!

Doprovodný program:

27 / 9 a 10 / 10 v 15.00
Jak získat finance na zeleň ve vašem vnitrobloku i oživení brněnských nábřeží?

3 / 10 v 17.00
Historie a současnost vizuálního smogu, jak nás ovlivňuje a jak na něj?

15 / 10 v 16.00
Jak na otevřená data o městě, praktické aplikace i zábavný kvíz!

18 / 10 v 16.00
Jak znovu využít tuny odpadu aneb využít se dá všechno!

24 / 10 v 17.00
Proč vytváříme zelené město a jak k tomu můžete přispět i vy?

Vernisáž výstavy proběhne 26. září 2018 v 17 hodin

URBAN CENTRUM BRNO | Stará radnice | Mečová 5 | 602 00 Brno
otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod. | VSTUP ZDARMA
www.urbancentrum.brno.cz / www.brno2050.cz
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 24.9.2018
 
Erasmus+ studentské pracovní stáže 2018/19 - 3. kolo
Institucionální koordinátor programu Erasmus+ vyhlásil 3. kolo výběrového řízení na studentské pracovní stáže v ak. roce 2018/19 s realizací od listopadu 2018. Přihlášky jsou pro studenty FAST otevřeny v intranetu od 18. 9. do 28. 10. 2018. Více informací viz webové stránky FAST - studium - studium v zahraničí
Zveřejněno dne 19.9.2018
 
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=87
Zveřejněno dne 1.8.2018
 
7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

Vědy o neživé přírodě.

Humanitní a společenské vědy.


Základní informace:

Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2017–15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.

Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail mezi 25. 5. 2018 až 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).

Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.

Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.

Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).
Přiložený soubor
URL: http://www.academia.cz/studentska-soutez
Zveřejněno dne 25.5.2018
 
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/04/12/zaklady-cisteni-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/03/26/domovni-cistirny-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010