English
Letní technická škola na FAST 29. 8. 2018 až 7. 9. 2018 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LTS shrnuje základní středoškolské znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 12tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=88
Zveřejněno dne 20.5.2018
 
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=87
Zveřejněno dne 20.5.2018
 
Letní škola v Rumunsku - BIM-International
Partnerská škola v Rumunsku v Iasi pořádá 1. ročník BIM mezinárodní letní školy pro studenty oborů architektury a stavebnictví. Termín konání je od 2. do 13. července 2018.
Více informací v přiloze
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 15.5.2018
 
Architektonicko-urbanistická soutěž: BYTOVÉ DOMY - VNITROBLOK FRANCOUZSKÁ
NOVÝ PROSTOR PRO DOSTUPNÉ MĚSTSKÉ BYDLENÍ, BYTY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, KOMUNITNÍ CENTRUM A VEŘEJNÝ PARK

Brno se snaží o zlepšení stávajícího bytového fondu v majetku města, a to jeho postupnou regenerací a rozšířením stávajícího počtu obecních bytů novou bytovou výstavbou. Nejvyšší zanedbanost bytového fondu však stále zůstává v městských částech Brno-střed a Brno-sever, v problémové zóně města tzv. „brněnském Bronxu“ mezi ulicemi Francouzská a Bratislavská.

V létě 2017 Magistrát města Brna vyhlásil architektonicko-urbanistickou soutěž „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská“ s cílem nalézt nejvhodnější řešení dané lokality a vybrat projektanty, se kterými bude po ukončení soutěže město jednat o zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace.

Nová výstava v Urban centru představí nejen vítězný návrh od studia Chybik+ Kristof Associated Architects s.r.o., ale i dalších šest návrhů, které na základě zadávacích podmínek soutěže řeší ve vnitrobloku Francouzská vznik několika bloků městských domů s téměř stovkou nových bytů, volnočasové centrum a městský park přístupný všem Brňanům.

Vernisáž výstavy se koná 16. května 2018 ve 13 hodin.

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice | Mečová 5 | Brno
otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod.
tel.: 778 520 752

e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz

VSTUP VOLNÝ
Zveřejněno dne 11.5.2018
 
Architektonicko-urbanistická soutěž: PARK ROOSEVELTOVA V BRNĚ
ŠEST POHLEDŮ NA NOVOU PODOBU TEMĚŘ ZAPOMENUTÉHO ZÁKOUTÍ

Nenápadný park, protkaný mnoha cestičkami, přiléhající k rohu Rooseveltovy ulice a areálu někdejšího augustiánského kláštera s kostelem sv. Tomáše, je tak trochu zapomenutým zákoutím.
Nová výstava v Urban centru představí šest návrhů na jeho revitalizaci, vzešlých z architektonické soutěže vyhlášené městskou částí Brno–střed. Cílem bylo nalézt hodnotný koncepční návrh, kterým by se z této trojúhelníkové výseče "brněnského ringu", ležícího na okraji historického jádra, stal skutečný městotvorný park.

Výstava nabídne návštěvníkům „budoucího městského parku“ nejen ukázku vítězného návrhu od arch. Jiřího Vokřála, který nejlépe splnil očekávání zadavatele na budoucí podobu místa, ale všech šest studií, které byly do soutěže přihlášeny a splnily veškeré zadávací podmínky.

Vernisáž výstavy se koná 17. května 2018 v 17 hodin.

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice | Mečová 5 | Brno
otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod.
tel.: 778 520 752

e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz

VSTUP VOLNÝ
Zveřejněno dne 11.5.2018
 
Erasmus+ absolventské pracovní stáže
Institucionální koordinátor Erasmus+ na VUT vyhlásil výběrové řízení na Erasmus+ absolventské stáže pro studenty, kteří v červnu 2018 úspěšně vykonají státní závěrečnou zkoušku.
Podání přihlášek na FAST je možné od 9. do 30. května 2018.
Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 4.5.2018
 
Mezinárodní vědecká konference People, Buildings and Environment 2018
Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT si Vás dovoluje pozvat na 13. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference "People, Buildings and Environment 2018", pořádané ve spolupráci s Riga Technical University. Sborník konference bude indexován v databázi SCOPUS. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vaši účast.
Přiložený soubor
URL: https://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/
Zveřejněno dne 25.4.2018
 
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž na změnu kulturního a historického kontextu sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli.

Uzávěrka 1.kola soutěže je 31.srpna 2018.
Podrobné podmínky najdete na www.litomysl.cz, v sekci Podnikatel - výběrová řízení.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 23.4.2018
 
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/04/12/zaklady-cisteni-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/03/26/domovni-cistirny-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
Cena Edwards 2018
Ukaž své schopnosti!
Přihlas svou diplomovou práci do soutěže Cena Edwards a vyhraj 20 000 korun!
O Cenu Edwards se mohou ucházet studenti, kteří mají technicky zaměřenou diplomovou práci.
Diplomové práce zhodnotí odborná porota z hlediska originality a inovativnosti v oboru a vybere ty nejlepší!
Přiložený soubor
URL: www.cenaedwards.cz
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek - 24. 5. a 31. 5. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Dvoudenní odborný kurz z oblasti sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek. Jedná se o kurz, který je zaměřen na problematiku oprav, renovací a obnovy stokových sítí. Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům sanačních technologií pro stokové sítě a široké odborné veřejnosti.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/03/08/sanace-stokovych-siti-a-kanalizacnich-pripojek/
Zveřejněno dne 12.3.2018
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010