English
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=87
Zveřejněno dne 23.4.2018
 
Letní technická škola na FAST 29. 8. 2018 až 7. 9. 2018 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LTS shrnuje základní středoškolské znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 12tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=88
Zveřejněno dne 23.4.2018
 
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž na změnu kulturního a historického kontextu sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli.

Uzávěrka 1.kola soutěže je 31.srpna 2018.
Podrobné podmínky najdete na www.litomysl.cz, v sekci Podnikatel - výběrová řízení.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 23.4.2018
 
Cena Edwards 2018
Ukaž své schopnosti!
Přihlas svou diplomovou práci do soutěže Cena Edwards a vyhraj 20 000 korun!
O Cenu Edwards se mohou ucházet studenti, kteří mají technicky zaměřenou diplomovou práci.
Diplomové práce zhodnotí odborná porota z hlediska originality a inovativnosti v oboru a vybere ty nejlepší!
Přiložený soubor
URL: www.cenaedwards.cz
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/04/12/zaklady-cisteni-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/03/26/domovni-cistirny-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
Kurz CŽV
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá dne 3.5.2018 v rámci CŽV kurz Novela stavebního zákona v praxi a její dopad na energetické stavby
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 18.4.2018
 
pozvánka na přednášku Dr. Dimitara MITASHEVA 10. 4. 2018 10:15 C421
Ústav stavební mechaniky (STM) srdečně zve na přednášku Dr. Dimitara MITASHEVA ze sofijské univerzity, kterou prosloví v úterý 10. 4. 2018 od 10:15 v zasedací místnosti STM (C421). Detaily lze nalézt v přiložené pozvánce.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 5.4.2018
 
Stipendia a granty pro studenty,výzkumné a pedagogické pracovníky
Slovenská akademická informační agentura nabízí stipendia a granty pro magisterské a doktorské studenty, výzkumné a pedagogické pracovníky vysokých škol na výměnné pobyty na slovenských univerzitách v ak. roce 2018/19. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2018. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 19.3.2018
 
Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek - 24. 5. a 31. 5. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Dvoudenní odborný kurz z oblasti sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek. Jedná se o kurz, který je zaměřen na problematiku oprav, renovací a obnovy stokových sítí. Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům sanačních technologií pro stokové sítě a široké odborné veřejnosti.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/03/08/sanace-stokovych-siti-a-kanalizacnich-pripojek/
Zveřejněno dne 12.3.2018
 
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 3. 3. AŽ 14. 4. 2018 (6 BLOKŮ), KURZ CŽV (všechny 3 kurzy otevřeny, A329)
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2018–2019 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 14.2.2018
 
Letní škola v Lotyšsku
Riga Technical University pořádá letní školu na téma "Sustainable Construction - from Traditions to Innovations" v době od 19. do 30. 8. 2018.
Přihlášky je možné podávat do 18. 5. 2018. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 13.2.2018
 
Letní škola v Dánsku
Partnerská univerzita VIA University College nabízí 2 - 3 týdenní kurzy v Letní škole v období července a srpna 2018. Poplatky za letní školu se různí, u partnerských univerzit je studentům nabízena sleva. Uzávěrka přihlášek je 1. 5. 2018. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 7.2.2018
 
Kurz CŽV - Vodojemy 19. 4. 2018
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy:
Vodojem jako objekt - Funkce a druhy vodojemů - Umístění vodojemů - Objem vody ve vodojemech, funkční hladiny - Konstrukce a výstavba vodojemů - Požadavky na vnitřní prostory vodojemů, armaturní komora, manipulační komora -
Trubní vystrojení vodojemů a další vybavení
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/vodojemy-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010